כמו במחלות כרוניות רבות, הגורמים העיקריים המשפיעים על אוטיזם הם: חסרים

תזונתיים, רעילות, הפרעות בתיפקוד המיטוכונדריות והמיקרוביום. השיפור בסימפטומים

.תלוי בעד כמה ניתן מענה לכל הגורמים הללו

אוטיזם: תפקוד רב-מערכתי

מה אנשים אומרים

Modi'in
Emek Hahula 105
litman.clinic@gmail.com

Members

Contact Us

Cell: 972-58-678-7466
TEL: 073-732-5070

© 2019 - Dr. Mel Litman / created by unomedi