top of page

כמו במחלות כרוניות רבות, הגורמים העיקריים המשפיעים על אוטיזם הם: חסרים

תזונתיים, רעילות, הפרעות בתיפקוד המיטוכונדריות והמיקרוביום. השיפור בסימפטומים

.תלוי בעד כמה ניתן מענה לכל הגורמים הללו

אוטיזם: תפקוד רב-מערכתי

מה אנשים אומרים

bottom of page