top of page

בס״ד

 

המלצת חובה!

 

הגעתי בדרך נס לדר׳ מרדכי ליטמן ומאז התחלתי להגשים את החלום - להוציא את הבן שלי ממעגל האוטיזם.

 

הבן שלי מטופל אצל דר׳ מרדכי ליטמן מגיל 4 וכיום הוא בן 8.

השינוי שהתחולל בילד הוא בלטי נתפס. נס גלוי ממש! הילד היה לחלוטין בעולם משלו, היפרקטיבי בצורה קשה ביותר, ללא דיבור, בעיות רבות, טיקים, אכילת חולצות וחפצים ועוד.

 

כיום, לאחר 4 שנים של טיפול אצל דר׳ ליטמן, הילד מדבר כמעט בצורה שוטפת, בעל אינטליגנציה גבוהה בתחומים רבים, רגוע, שלו, חכם.

 

ניתן לאמר ש״בעזרת השם״ בזמן הקרוב נצא ממעגל האוטיזם.

 

תודה רבה לדר׳ ליטמן.

אין מילים לתאר!

 

כרמית ק.

CARMIT109@gmail.com

bottom of page