top of page

אהיה תמיד אסירת תודה לדבר איתך על דומיניק.

לעיתים רחוקות אני מתייאשת אך העצות התמידיות והעקביות שלך נשמעות כל כך הגיוניות שזה נהדר לשמוע אותם בעולם שיש בו כל כך הרבה דעות שונות

 ומגוונות!

רב תודות כנות, שאני לא יכול לומר את זה מספיק.

 

 מימי

bottom of page